Какво представлява видео-визуализацията?

eeg4Има много голямо разнообразие на видео-визуализации. Затова според възраста след предварителен тест клиента разглежда и избира най-приятните за него видео-визуализации, като ги разделя на любими и нелюбими. Така в програмата му ще присъстват предпочинати и желани сюжети и интереса ще се задържи по-дълго при необходимост.
Видео-визуализацията „Кола“ например съдържа звук, пейзажи и лека кола, които трениращият избира за да изпълни едновременно три задачи само чрез мислене. Първата е колата да се движи в дясна лента, втората е да не намалява скоростта и третата е мъглата да не се появява. При мотивирано състояние, когато мозъка е буден и работи бързо, колата ще е се движи в дясната лента. Терапевт през същото време ще виджа диаграмата измерваща бърза и правилна активност на мозъка и микроволтовете му ще са в норма. Ако колата мине в ляво за трениращия става ясно, че не използва правилно мисълта си. Терапевта върху диаграмата забелязва загубата на концентрация и интерес чрез покачване на микроволтовете и подпомага тениращият с думи да се коригира . За играта има още две задачи за изпълнение на монитора на трениращият да няма мъгла и да кара колата бързо. Ако трениращият изпадне в напрежение, стрес или раздразнение, мъглата на монитора става плътна, а при липсата им на монитора се вижда чудесен планински пейзаж. Когато успее да задържи вниманието си, колата започва да се движи бързо напред. При изпълнение на трите задачи едновременно софтуера отброява точки със звук и цифри за да знае трениращият, че се пренастройва в оздравителен режим .
Тази и други видео-визуализации онагледяват, какво се случва на ниво биохимични реакции и проводимост в мозъка ни. Това дава възможност на трениращия да обучи своята централна нервна система да функционира правилно, да излезе от стресов режим и да влезе в релаксиращ рижим на дейност. След десетина тренировки по около 60 мин (като най-често има 3 сеанса по 3 или 4 рунда траещи по 3 минути ) трениращият се научава да регулира сам микроволтовете на различните мозъчни мрежи. Резултатът е траен, тъй като се задейства условен рефлекс, но броят на тренингите при различните нежелани състояния и при различните хора са прогнозни.