Мозъчни вълни

Какво представляват мозъчните вълни?
ЕЕГ биофитбека работи с различните видове мозъчни вълни, като ги наблюдава чрез специализирана апаратура наречена електроенцефалограф (ЕЕГ). Мозъчните вълни представляват модели на електрическа активност, чрез които мозъкът върши своята работа. Те се произвеждат от големи групи нервни клетки, разположени в различни части на мозъчната кора и организирани в разнообразни мрежи, които имат различни функции. Мозъчните вълни се различават по своята честота в Hz (трептения по време на изпращането на електрически импулси) и амплитуда mV (мощност на електрическото напрежение, което се образува при изпращането на нервните импулси).
Начинът, по който внимаваме, има измеримо чрез електроенцефалограф (ЕЕГ) влияние върху мозъчните вълни. Мозъчните вълни са електрическото представяне на мозъчната дейност. Мозъкът произвежда електрически заряди в своята активност. Милиони неврони, предаващи електрически заряди в унисон създават различни ритми, познати като модели на мозъчните вълни. Тези ритми могат да се наблюдават и измерват чрез електроенцефалограф (ЕЕГ). ЕЕГ апаратите, с които разполага всеки неврологичен кабинет, записват и измерват електрическата активност на голямо количество неврони, работещи в синхрон. Мозъчните вълни обичайно се групират в 4 различни категории съобразно честотата им : Бета, Алфа, Тета и Делта. Всяка една от тези категории честоти съответства на специфичен тип активност на кората на мозъка и състояние на съзнанието като будно внимание, спокойствие и релаксация, сънуване или дълбок сън. Използвайки ЕЕГ апарати учените многократно са наблюдавали, че различните стилове на внимание съответстват на специфични мозъчни вълни.
Апарата за невротренинг (наречен още – неврофийдбек, ЕЕГ-биологична обратна връзка, Biofeedback или ЕЕГ Neurofeedback) работи условно с шест вида мозъчни вълни, които са следните:
ДЕЛТА вълни

Делта са най-бавните мозъчни вълни, обхващащи честотния диапазон от 1 до 4 Hz. Нарастват фактите, свидетелстващи, че хората могат да поддържат съвсем леко съзнателно състояние докато доминират Делта вълните. Делта вълните са излючително важни за оздравителните процеси и имунната система. Това са мозъчни вълни, които са най-характерни за състоянието на дълбок сън. По време на ДЕЛТА активност мозъкът и тялото ни са в състояние на абсолютна почивка като изключват достъпа на информация от външният свят. В този момент се отделят биохимичните вещества мелатонин и хормон на растежа, които са отговорни за качествената почивка и възстановяване на организма. В будно състояние обаче не би трябвало да се наблюдава голямо участие и мощности на ДЕЛТА вълните. Когато това се случва често може да става дума за незрялост и затруднения с мозъчното развитие, и интелект, както и с локални увреждания на мозъчната тъкан. ДЕЛТА са най-бавните вълни, които произвеждаме.  Този ритъм се наблюдава в състояние на дълбок сън без сънища. След като заспим доминиращи стават нормално Делта вълните.

ТЕТА вълни

Тета вълните трептят между 4 и 8 Hz. Съответстващото им  състояние на съзнанието обикновено е известно като „зоната на здрача”. В това междинно състояние човек се намира между будността и съня . Тета вълните се асоцират с хипногогичните състояния на съзнанието, бързите движения на очите по врема на сън (REM) и сънуването. Развитието на паметта се усилва в това състояние. В Тета състояние на мозъка се подобрява паметта (конкретно дългосрочната памет) и достъпът до несъзнаван материал , блянове, свободни асоциации, внезапни прозрения и творчески идеи се увеличава. Това е мистериозно, загадъчно и неуловимо състояние на ума. Дълго време изследователите на мозъка не са могли да изучават това състояние на ума, защото подопитните лица са се затруднявали да поддържат това състояние за какъвто и да е период от време без да заспят (което генерира големи количества Тета вълни).

Тези мозъчни вълни са пряко свързани с вътрешната обработка на информация от страна на мозъка и съответно с неговите дълготрайни паметови функции. Тези вълни активно се появяват по време на сънуването, когато се утвърждава и закрепва нова информация в мозъка заедно с вече съхранената до този момент. ТЕТА вълните са отговорни за цялостта на нашата личност. Тези модели на работа на нервната ни система се наблюдават също в състояния на медитация и духовен транс. Те са вълните на подсъзнанието често асоциирани с интуицията и креативността на човек. Когато мозъкът ни работи в ТЕТА режим се отделят много различни биохимични вещества като ацетилхолин (пряко свързан с интелекта и др.), ендорфини (вещества участващи при контрола над болката и удоволствените преживявания), хормон на растежа (свързан с възстановителните процеси и имунната ни система). В будно състояние голямото участие на ТЕТА ритми е нормално за деца до определена възраст, но това не важи за възрастни индивиди. Въпреки жизненоважните функции на този тип мозъчни вълни, тяхното свръх голямо участие в работата на централната нервна система в будно състояние може да доведе до различни проблеми свързани с вниманието (способността на човек да се насочва и възприема информация от външният свят), сънливост, разсеяност и самовглъбеност затрудняващи адаптацията ни към външната среда и реалност. ТЕТА ритмите са вторите по бързина, но са в групата на бавните мозъчни вълни.

АЛФА вълни

Алфа вълните трептят между 8 и 13 Hz (повторения в секунда). Алфа вълните се появяват по време на сензорен покой (например когато очите са затворени), интелектуална релаксация и дълбока релаксация, медитация или утихване на ума. Алфа вълните съответстват на желаните от медитаторите състояния на ума. Традиционните методи на медитация могат да изискват 10 години практика, за да се постигнат състояния с добре изразени алфа вълни. Алфа вълните се произвеждат при релаксирано състояние на съзнанието, при което все още сме будни.

Алфа мозъчните ритми са придружени от :

(1)   Чувства на умиротворение

(2)   Затопляне на стъпалата и дланите

(3)   Чувство на добруване

(4)   Подобрение на съня

(5)   Подобрение в способността за учене

(6)   Подобрена работоспособност

(7)   Намалена тревожност

(8)   Подобрено функциониране на имунната система

Това са мозъчните вълни свързани с активната почивка и отпускане в будно състояние. Наблюдават се в определени зони на мозъка и са особено характерни когато затворим очите си. Когато присъстват АЛФА ритми ние сме будни, но не сме насочени и не обработваме активно информация от външният свят. В тези моменти ние релаксираме в съзнание и дори можем да си мечтаем за определени места или неща, които ни доставят удоволствие. Някои хора дори споделят, че „изключват“ мисълта си в тези състояния. По време на АЛФА активност в тялото се отделят биохимичните вещества серотонин, който е свързан с доброто настроение, съня и храносмилането ни, както и ендорфини свързани с удоволствието и потискането на болковите ни усещания. Прекалено ниска АЛФА активност в определени области на мозъчната кора са свързани с различни проблеми с настроението и болки в тялото. Прекалено високата активност от този тип пък от друга страна може да създава затруднения с вниманието ни и някои метаболитни процеси. АЛФА вълните са нещо като мост между външният свят и подсъзнанието ни. Те са най-бързите от групата на бавните мозъчни вълни.

Съществува хипотеза, че много гении, като Айнщайн, са били в полупостоянно Алфа състояние на мозъка. Повечето от тези проницателни хора са имали слаби оценки в училище и са били смятани за бавно възприемащи ученици. Може би те са били прекалено заети да творят, за да внимават в клас.

СЕНЗОМОТОРЕН РИТЪМ

Тези мозъчни вълни отговарят за планирането на движенията на нашето тяло и съответно са пряко свързани с неговият контрол. Обикновено СМР се включват, когато тялото ни е неподвижно и мозъкът ни е в режим на бдителност. Това означава, че обработваме информация от заобикалящата ни среда, но без активно да съсредоточаваме вниманието си върху конкретни стимули. Когато започнем изпълнение на дадено движение или серия от двигателни дейности СМР понижават своите мощности. Интересен факт е, че това се случва дори само когато мислено си представим, че се движим и дори понякога когато наблюдаваме и преживяваме движението на други хора. Поради тези факти, СМР се считат и за вълни пряко свързани с нашата способност за съпреживяване или емпатия. Когато действат СМР тялото ни отделя химични вещества като: допамин (пряко свързан с контрола над движенията и удоволствените преживявания), вещества които участват в задръжните процеси, чрез които мозъка упражнява контрол върху електрическите си импулси, серотонин (свързан с контрола над настроението, съня и храносмилането). Ниски мощности на СМР в различни зони на мозъка се свързват с различни проблеми като импулсивност, емоционални затруднения, затруднения с вниманието, психотелесна свръхвъзбуда свързана с тревожност, гняв и други състояния.

БЕТА вълни

Бета мозъчните вълни са бързи, с ниска амплитуда вълни с честота от 14 до 40 повторения в секунда (Hz). Бета мозъчните вълни се произвеждат нормално, когато човек е в будно състояние на съзнанието. Бета вълните съответстват на активностите, които ние осъществяваме докато извършваме най-разнообразни задачи. Бета диапазонът се подразделя на 3 подгрупи – бета вълни с ниски, средни и високи честоти. Съответно състоянията на вниманието, които кореспондират на тези 3 подгрупи са (1) релаксирано и заинтересувано внимание , (2) тясно насочено навън обективно внимание и  (3) тревожност, гняв, стрес и интензивно отделяне на стресови хормони, други интензивни емоции. Въпреки това е известно, че медитатори със сериозен опит произвеждат мозъчни вълни с честота от 40 Hz (т.нар. гама вълни)

Бета мозъчните вълни, са пряко свързани с будността на мозъка и неговите висши интелектуални качества. Това са процесите на активно внимание, памет и мислене. По време на БЕТА активност мозъка ни е ангажиран с решението на конкретни задачи включвайки техните детайли. Така тези мозъчни вълни са свързани и с активното решаване на различни проблеми от заобикалящата ни среда. Това е състоянието на мозъка ни, когато е „обърнат“ навън към заобикалящата ни среда и реалност. Може да добавим, че БЕТА вълните са свързани със сложните рационални, аналитично-логически процеси. Това са състояния на ангажираност с конкретни стимули, които изискват конкретни решения. БЕТА активността е пряко асоциирана с активното учене, прагматичното решение на различни ситуации. Когато тези вълни са в действие, нервната ни система отделя различни възбудни вещества, включително и допамин (свързан с контрола над тялото, удоволствието и интелекта). Ниски мощности на БЕТА в определени места на мозъчната кора корелират с проблеми на вниманието незрялост, и дори поражения на мозъчната тъкан. Към тях могат да се включат и разстройства като хиперактивност с дефицит на вниманието и специфични образователни затруднения. Прекалено високи мощности на БЕТА могат да водят до свръхвъзбуда и съответно да активират стресовите механизми на нашият организъм. В тези моменти се активират бързите БЕТА2 вълни. БЕТА са в групата на бързите мозъчни вълни свързани с висок разход на енергия.

БЕТА2

(високи БЕТА) вълни – Тези мозъчни вълни са пряко асоциирани с механизмите на физически и психологичен стрес. БЕТА2 активност означава свръхангажиран мозък, изострени сетива, възбуда и готовност на нервната система за незабавно действие. Стресът също е наричан още механизъм на „борба или бягство“. В този момент мозъкът ни отчита непосредствена заплаха за организма и неговото благополучие, и задейства всичките си ресурси за справяне с тази заплаха по един или друг начин. За наше нещастие чисто физиологично нервната ни система понякога не може да прави разлика кога тези опасности са реални (например ако ни нападне куче) или по-скоро са на психологично ниво (конфликти с близки хора или провал свързан с работата ни). Телесно организмът ни реагира по сходен начин и в двата случая. БЕТА2 активност значи свръхангажираност на мозъка със стимули, с които трябва да се справи. Когато действат тези ритими тялото отделя адреналин, норадреналин и кортизол, които подготвят тялото за действие, но имат и своите негативни ефекти върху имунната ни система, особено когато се задържат в големи количества, и в рамките на дълъг период от време. БЕТА2 с големи мощности в определени места на мозъчната кора са свързани с множество проблеми като: хроничен стрес; тревожни състояния, безпокойство и телесна свръхвъзбуда, гняв и импулсивност и множество други дисфункции. Това са състояния, в които централната нервна система и тялото харчат огромни количества от енергийният си запас, и така при дълги периоди на действие носят рискове за нашето здраве.

Граница АЛФА/ТЕТА

Сесиите в този честотен диапазон са Резонанса на Шуман (В3 и В4), Стейт Файв Медитейшън (В5). При състояние на съзнанието на границата между Алфа и Тета вълните (между 7 и 8 Hz) се случват изключителни прозрения и персонални трансформиращи преживявания. Гняв, негодувание или скрити дълбоко тревожещи спомени от детството се разтварят по-лесно в това състояние.

Всички мозъчни състояния , свързани със съответстващите им категории мозъчни вълни, изпълняват важни ментални функции. Проучванията показват, че естественият и нормален Алфа ритъм на здравите хора е много близо до честота от 10 Hz. При днешния стил на живот завръщането към мирно и спокойно психо-физическо състояние след активност е станало трудно за постигане и поддържане за какъвто и да е период от време. Това причинява заболявания в неразривно свързаните ум и тяло (или ум/тяло). Поради тази причина е така важно да научим и тренираме отново нашите мозък и тяло да се завърнат към по-високи нива на Алфа вълните. Преобладаването предимно на Бавните Алфа вълни, вълните на Алфа/Тета границата и Тета вълните е една от индикациите за ментални разстройства на бавните мозъчни вълни. Травми на главата без фрактури, фибромиалгия (фиброза), депресия , когнитивни разстройства като синдрома на дефицит на внимание са придружени от прекомерни нива на бавните мозъчни вълни.

Кога да използвам бета-сесии?

Аудио-визуално стимулиране в диапазона на Бета честотите въздейства като невро-стимулант. Бета стимулация сутринта е чудесен начин за започване на деня и чудесен заместител на кафето! Типично , с адекватно количество сън и без консумация на кофеин , събуждането сутринта става много леко. Хора, които изпитват безпокойство когато са изправени пред нови ситуации биха могли да открият за полезно да използват Бета сесии първите няколко пъти при употребата на ДАВИД. Деца с разстройства на вниманието ( ADD ) ще намерят Бета сесиите за полезни и успокояващи. Бета сесиите обичайно се използват за оживяване на когнитивните функции , за подпомагане на фокусирането/концентрирането и се използват широко при третиране на разстройства, свързани с бавно фунциониране на мозъка , при които непрекъснатата активност в Алфа и Тета диапазона на честотите е по-висока от нормалната. Бета честотите освен това са полезни при третиране на вътрешни, неспецифични (безпричинни) безпокойство и тревожност.

Кога да използвам Алфа сесии?

Когато искате да изпитате дълбока релаксация или да практикувате медитация, може да използвате която и да е от Алфа сесиите. Алфа сесиите са особено благотворни, когато съществува безпокойство/тревожност с външен източник и висока възбуденост( не можете да стоите спокойно) или ако имате посттравматично стресово разстройство. Когато използвате Алфа сесия за първи път, започнете с по-къса сесия с времетраене от 15 до 30 минути. Не приемайте кофеин 4 часа преди сесията. След седмица или повече може да удължите времетраенето на сесиите.

Кога да използвам Тета сесии?
Тета сесиите са най-ефективни след няколко седмици употреба на аудио-визуално стимулиращо устройство, когато са достигнати състояния на медитация и дълбока релаксация по време на Алфа сесиите. Тета сесиите са ефективни за заучаване на нови емоционални отговори на различни ситуации и за развитие и стимулиране на творчеството и креативността. Също така тета сесиите са подходящи за консолидиране ( затвърждаване ) на заучен скоро учебен материал ( често думи / изрази на чужд език) в дълготрайнта памет веднага след края на учебния процес.
Кога да използвам Делта сесии?
За разлика от другите сесии, когато е желателно и най-ползотворно да останем в състояние на осъзнатост, сънят е желания резултат на Делта сесиите. Делта сесиите помагат да се изключи вътрешния „разговор” , който понякога се появява след напрегнат ден. Тези сесии освен това са полезни за хора, изпитващи болка. Хора, които имат усещането, че са в „ умствена мъгла” могат да опитат Делта сесиите преди да си легнат вечерта и Бета сесия през деня. Просто пуснете Делта сесия , когато си лягате , за да си помогнете да заспите или да имате по-възстановяващ сън. Сесията ще свърши автоматично. Повечето ползватели несъзнателно махат очилата и слушалките по някое време през нощта.
Какво е приложението на „смесените” сесии?

SMR/Бета сесиите (SMR – сензомоторен ритъм) са в диапазона от честоти, широко използвани при биофидбек обучението на централната нервна система. Тези сесии помагат при процесите на учене чрез усилване на фунциите в лявата хемисфера на мозъка за подобряване на вниманието и релаксиране на дясната хемисфера , за да се редуцират хиперактивността и разсеяността.

Смесените Алфа/Тета сесии създават дълбока , освежаваща релаксация. Те са също така ефективни при възстановяване на спомените.

Смесените Бета/Тета сесии са полезни за подпомагане създаване на състояния на ясно сънуване / мечтателност / фантазиране. Тези сесии усилват функциите на дясната хемисфера докато в същото време намаляват аналитичните функции на лявата хемисфера. Ние ви предлагаме да не използвате такива сесии , ако имате проблеми с концентрацията на вниманието и лесно се разсейвате.

Смесените Делта/Тета сесии могат да бъдат използвани за дълбока релаксация.

Очаквайте продължение !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://brain-amigo.com/page/59/-.html?&UILanguage=BG